İstekleriniz İçin Vodafone Turkcell Avea Hatlı Cep Telefonunuzun Mesaj Bölümüne BOZUYUKFM Yazıp Bir Boşluk Bırakıp Mesajınızı Yazıp 3834'e Gönderebilirsiniz...

TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI, NÜFUS DURUMU (*)

İlçemiz ismini şu anda Saraycık Demiryolu geçidinde, zamanında bulunan ve demiryolunun geçirilmesi için Almanlar tarafından kaldırılan tarihi “HÖYÜK” ten almıştır.

Yüzölçümü 842 Km2. olup, Rakımı 740 m ‘ dir. Kuzeyinde Pazaryeri, Bilecik Merkez ve Söğüt İlçesi, Doğuda Söğüt İlçesi ve Eskişehir İli, Güneyde Kütahya İli, Batıda Bursa ve Kütahya İlleri ile çevrilidir.

Bozüyük İlçesinde başlıca ekonomik etkinlik tarım ve sanayidir. En çok buğday, arpa, şeker pancarı yetiştirilir. Hayvancılık da ilçe ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutar. Şeker pancarı üretimine dayanan sığır besiciliği yapılır. İlçe de beslenen hayvanlar çevre il ve İlçelerde pazarlanır. İlçe de dağlık alanlar genellikle koruluk konumunda ki ormanlarla kaplıdır. Platolar üzerinde Karaçam ve Kayın kaplı olan ormanlar, daha alçak kesimlerde yerini Kızıl çam ve Meşe türlerine bırakır.

Sanayi; Gıda, Seramik, Tuğla ve Makine dallarında yoğunlaşmıştır. Sanayi kuruluşlarının tamamına yakını özel kesime ait yatırımlardır ve İlçemiz merkezinde yer alır. Bozüyük’te sulama ve taşkın önleme amacıyla kurulan Dodurga Barajı bulunmaktadır.

Tarihte adı “Lamunia” olarak geçen Bozüyük yöresi, sırasıyla Frig, Pers, Roma ve Bizans egemenlikleri altında kalmıştır. Yöre Anadolu Selçukluları döneminde Sultan önü (Eskişehir) Uç Beyliğine bağlı bir Nahiye durumuna getirilmiş, Osmanlı döneminde Söğüt ‘e bağlanmıştır. 1885 ‘de Ertuğrul (Bilecik) Sancağının oluşturulmasıyla Bozüyük bu birimin sınırları içinde kalmıştır.

Bozüyük sınırları içerisinde ki İnönü İstasyonunun Milli Mücadele Tarihinde önemli bir yeri vardır. Aralık/1920 ‘de yeni kurulan Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasında ki görüşme burada gerçekleştirildi. Milli Mücadele sırasında Bozüyük 3 kez Yunan işgaline uğradı. 1. ve 2. İnönü Savaşları İlçenin Doğusunda bulunan “Metristepe” ve çevresinde yapıldı. Bozüyük 4.Eylül.1922 ‘de yunan işgalinden Kahraman Ordumuz tarafından kurtarıldı. Böylece 4.Eylül günü İlçemizde “Kurtuluş Günü” olarak kutlanmaktadır.

1924 ‘de Bilecik ‘in vilayet yapılmasından sonra Bozüyük ‘de buraya bağlı bir İlçe Merkezi oldu.

Kentin ulaşım bakımından elverişli konumu ve Eskişehir İli gibi önemli bir merkeze yakınlığı, gelişmesinde ki temel etmenlerdendir. Özellikle 1973 ‘de Bilecik ‘in “Kalkınmada Öncelikli İller” kapsamına alınmasıyla, İlimize yönelen sanayi yatırımları Bozüyük ‘de yoğunlaşmıştır. Seramik, fayans, tuğla, alçı blok, armatür, sıhhi tesisat, tekstil, bisküvi ve radyatör kentin başlıca sanayi ürünleridir. Sanayinin ve buna bağlı olarak kentimizde yaşayan nüfusun artması, ticareti de canlandırmıştır.

Kentte ki en önemli tarihsel yapıt, 1525-1528 yıllarında Kasım Paşa tarafından Mimar Sinan ‘a yaptırıldığı sanılan “Kasım Paşa Camisi ve Külliyesi” dir.

22.Ekim.2000 tarihinde Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre merkez nüfusu 47.469, Köylerin nüfusu 13.394 olmak üzere Toplam İlçe Nüfusu = 60.863 ‘dür.

İDARİ DURUMU

İlçemize bağlı (44) Köy ve (2) Belde vardır. Bozüyük Merkezinde (6), Dodurga Beldesinde (4) , Cihangazi Beldesinde (1) olmak üzere toplam (11) Mahalle Muhtarlığı bulunmaktadır.

Sınırı çizilmemiş köy yoktur. Merkez ve Köyler arasında ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. (44) Köyün (30) ‘u merkeze, (14) köy ise Dodurga ve Cihangazi Beldelerine bağlıdır.

Köy halkı Devlet Dairelerinde ki işlerini genellikle İlçenin pazarı olan “Salı günü” yapmaktadır.

S A Ğ L I K

İlçemiz Eskişehir-İstanbul-Kütahya ve Bursa karayolu üzerinde, sanayisi oldukça gelişmiş, merkez nüfusu yaklaşık 50,000 kişinin üzerinde olup, hızlı nüfus artışı olan bir yerleşim birimidir.

İlçemizde ki sağlık hizmetleri “Sağlık Grup Başkanlığına” bağlı merkezde (3) adet, Dodurga ve Cihangazi Beldesinde, Muratdere, Kandilli ve Düzağaç Köylerinde olmak üzere faaliyet gösteren (5) adet, toplam (8) adet Sağlık Ocağı, (1) Devlet Hastanesi, (1) Verem Savaş Dispanseri ile (1) Sosyal Sigortalar Hastanesi tarafından yürütülmektedir.

DEVLET HASTANESİ: (50) yatak kapasiteli “Bozüyük Devlet Hastanesi kendi bünyesinde tedavi edici (yataklı tedavi kurumu) hizmetini yürütmekle birlikte, ilçede mevcut diğer sağlık kuruluşları ile de koordineli olarak çalışmaktadır. İleri tetkik ve tedavisi gereken acil vakaları mevcut (3) ambulans ile çevre illere sevk edilmesine çalışılmaktadır.

Hastane eski sağlık merkez binası olup, sonradan hastaneye dönüştürüldüğünden hastane binasına uygun olmayıp, yetersiz kalmaktadır. Bodrum katı şehir kanalizasyon seviyesi altında olduğundan, yağmurlu havalarda zaman zaman bodrum katını su basmaktadır. Bu durum nem nedeniyle kalorifer kazanlarının çürümesine ve arızalara neden olmaktadır. Hastanemiz yetersiz olduğundan, yapımı bitirilen ancak tefrişi yapılacak olan (50) yatak kapasiteli hastane ve lojmanlarının bir an önce bitirilmesi gerekmektedir.

SSK. HASTANESİ : Hastanemiz 25.Eylül.1996 tarihinden itibaren yataklı tesis olarak hizmet vermeye başlamış olup, Hastanemiz ilimizin tek yataklı SSK Hastanesidir. Hastanemiz 50 yataklı olup, Poliklinik, Acil Servis, Röntgen, Laboratuar ,Eczane birimlerimiz ortalama günlük ortalama 700-800 civarında hastaya hizmet vermektedir.

Hastanemizde Eylül/1997 tarihinden itibaren Doğumhane servisi hizmete açılmış olup, günlük ortalama normal doğum ve sezeryan olmak üzere 8 - 10 doğum gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde acil servis, Ameliyathane, Laboratuar ve Röntgen servislerinde 24 saat hizmet sunulmakta olup, Ünitemizde bulunmayan uzman branşlarla ilgili hastaları SSK. Eskişehir Bölge Hastanesine sevk edilmektedir.

Yaklaşık 12.000 aktif sigortalı ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları eş ve çocuklarına sağlık yardımı sağlanmaktadır.

25.05.2001 tarihinden itibaren hemodiyaliz servisimiz hizmete açılarak 4 diyaliz makinası ile toplam 10 hastaya hizmet vermektedir.

Hastanemiz Muhasebe Servisi, Hastalık servisi, Personel servisi, Eczane ve Randevülü sistemde paket programla hizmet verilmekte olup, tüm servislerin ful otomasyona geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Araç yönünden 1 hizmet aracı (Pic-Up) , 3 ambulans hizmet vermektedir.

Halen fiili olarak görevde ;

10 Uzman Tabip, 7 Tabip, 1 Diş Tabibi, 6 Eczacı, 3 Röntgen Teknisyeni, 3 Anestezi Teknisyeni, 3 Laborant 14 Hemşire, 6 Ebe ve 33 Genel İdare personeli olmak üzere toplam 87 personel bulunmaktadır.

Hastanemize bağlı olarak hizmet veren Söğüt Dispanseri bulunmaktadır. Bu ünitenin tüm mali ve idari işlemleri hastanemizde yürütülmektedir.

Hastanemizin daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için;

- 1 adet Üroloji Uzmanı,

- 1 adet psikiyatri Uzmanı,

- 1 adet Göğüs Hastalıları Uzmanı ve

- 1 adet K.B.B. Uzmanı,

- 5 adet Hemşire,

- 3 adet Ebe,

- 5 adet Memur,

- 5 adet Sağlık Teknisyeni ihtiyacımız bulunmaktadır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

a- Teşkilat Yapısı : Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halen Hükümet Konağının Ek Binasının 4. Katında 25 Eylül 2001tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir.

b- Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendisine ait Binası ve Lojmanı yoktur. İlköğretim okullarımızın 16 'sında normal eğitim, 6 ' sında ise ikili eğitim yapılmaktadır. 4 merkeze taşınmakta ve bu öğrencilerin yapılan ihale sonucunda Müdürlüğümüzce öğle yemeği verilmektedir.

EKONOMİK DURUM

Ülke kalkınmasında büyük pay sahibi olan fabrikaların ilçemiz sanayisinin gelişmesi ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Teşvik tedbirlerinin bu kadar güzel kullanıldığı ve iş sahalarının açıldığı bir başka ilçe yok denilebilir.

İlçemiz halkı geçmiş yıllarda toprakla uğraşırdı. Ziraatı zayıf, ailesinin geçimini temin edemeyecek kadar toprağı az olanlar yılın bir kısmını başka illerde çalışarak geçimlerini sağlıyorlardı. 1960 ‘lı yıllarda Devletin yaptırdığı “Çitosan Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.” nin inşaatı başlamış, Fabrikanın yapımı tamamlanıp işçi alınmaya başlandığında, ilçemizde o zaman ki nüfusa göre iş yönünde belirli bir rahatlama olmuştur. Fakat gelişen nüfusa ve köylerden ilçeye olan akın yüzünden ilçemizde iş sıkıntısı çekilmektedir.

Bilecik İli 1973 yılından sonra “Kalkınmada öncelikli İller“ kapsamına alındı. Bozüyük ‘de bu vilayetin ilçesi olması sebebiyle teşviklendirilen ve en fazla nasibini alan ilçe olmuştur. Türkiye ‘nin ileri gelen büyük firmaları ilçemizde fabrika kurmaya başladılar. Kuruluşu ilçe halkından olan “Elbir Ambalaj Sanayi” kuruldu. Bu fabrika o zamanlar iş kapasitesi küçük de olsa belirli ailelerin geçimini sağlıyor ve yöre mandıralarının teneke ihtiyacını karşılıyordu. Bu gün için bu fabrika İflas etmesi sebebiyle kapanmıştır

5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 1. maddesinde sıralanan, Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak , mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak gelişimini sağlamak mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplini, ahlak ve dayanışmayı korumak ve adı geçen kanunda açıklanan hizmetleri görmek amacı ile ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 350 iş adamı ve tüccarın girişimleri ile 05.12.1994 tarihinde Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetine başlamış ve halen kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Her geçen gün sanayi kuruluşları ve nüfus yoğunluğu hızla artan ilçemizde İl Özel İdaresi yatırımı olarak “Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuş olup, alt yapı proje safhasındadır. Alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesine müteakip, arsa satış işlemleri yapılarak yeni tesislerin kurulması beklenmektedir.

İlçe Merkezinde (1), Dodurga beldesinde (1), Cihangazi beldesinde (1) olmak üzere tarım kredi kooperatifleri faaliyet halindedir.

İlçemizde bir adet orman kooperatifi Erikli Köyünde, Bir adet Su Ürünleri Kooperatifi Çokçapınar Köyünde mevcut olup, faaliyetini sürdürmektedir. İlçemizde pek çok yapı Kooperatifi mevcuttur. İlçemizde 6 adet banka şubesi bulunmaktadır.


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DURUMU

İlçemizde ulaşım durumu son derece ileri bir düzeydedir.

İlçemiz; 45.Km. asfalt yol ile Eskişehir İline.

70.Km. asfalt yol ile Kütahya İline.

32.Km. asfalt yol ile Bilecik İline.

105.km. asfalt yol ile Bursa iline bağlanmaktadır.

Ayrıca Ankara-Eskişehir-İstanbul Demiryolu ilçemizden geçmektedir.

Köy yollarımız gerek birbirleriyle gerekse merkeze olan ulaşımları standart olarak sağlanmıştır.

İÇME SUYU

İlçe merkezimizin içme suyu ihtiyacı “Karasu Çayı Kaynağından (Bozalan mevkiinde)” karşılanmaktadır.

Aynı zamanda sanayi kuruluşlarımızda bu kaynak ve hattan faydalanmaktadır.

Köylerimizin de bir kısmında içme suyu yetersizlikleri bulunmaktadır. Özellikle “Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü” müz yatırım projesi kapsamında, yapımı sonuçlandırılan ve kesin kabulü de

yapılan “Muratdere-Delielmacık-AşağıArmutlu-Kızılcapınar-Ormangüzle-Aksutekke Grup Köyleri” İçme Suyu Projesinde, yüklenicilerin boru hatlarında kalitesiz malzeme kullanımından ve kötü işçilikten kaynaklanan, su kayıpları gibi sorunlar yaşanmaktadır.Ancak hali hazırda tüm belde ve köylerimizde içme suyu mevcuttur.

* Bu bilgiler Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü [www.bozuyuk-meb.gov.tr] 'den alınmıştır...

IP Adresiniz:
As Seen On TV reviews

| Ana Sayfam Yapmak için Tıklayınız | Ana sayfa |

Bozüyük FM
Belediye İş Hanı Kat:4 11300 Bozüyük / BİLECİK Tel :+90 228 314 27 37  bozuyukfm.8m.com   msakgun11@hotmail.com