Yaratıcıyı bilmek ve dost edinebilmek
Yazar Administrator   
Cuma, 14 Aralık 2007
2467 kişi okudu

 Yaratıcıyı bilmek ve dost edinebilmek

İnsan yaratılışı gereği, yaratıcısını daha iyi bilebilmeyi düşünür zaman zaman. Kendilerini dini konularda allâme bilenler; sorulduğunda ya anlamsız bir şeyler söylerler veya dehşetengiz anlatımlara dalarlar. Oysa en açık anlamı ile YARATICI nedir?
En net cevap, “ Ikra/ oku” emrinin arkasında gizlidir. Gerçekten okuyup okuduğunu anlamaya çalışan için Şûra suresinin 11. Ayetinde verilmiştir; “ Leyse kemislihi şey/ şey misli gibi değildir”. En sade ve okuma/yazma bilmeyenimizin bile anlayabileceği, Yaratıcı tarifidir bu. (Şey: Kâinatta/Evrende yaratılmış olan canlı-cansız, görünen-görünmeyen her türlü yaratılmışın genel adıdır.) Muhiddin Arabî Füsûs-ul Hikem’inde; bütün peygamberlerin ya teşbih veya tenzih üzere geldiğini oysa, hatem-il enbiyanın hem teşbih ve hemde tenzih üzere geldiğini ve delilinin “ Leyse kemislihi şey’un” olduğunu bildirir. Nedense, din bilgisi konusunda iyi olduğunu sananlarca önce İhlâs(112) suresinden bahsedilir; oysa o ikinci aşamadır, daha anlayış kazanmış, yaptığını ettiğini bilenler için. Biraz eli kalem tutanlara ayrıntı verilir. Üst düzey eğitimlilere ise, daha fazla ayrıntılı açıklama Ayet el-kürsî (Bakara – 255) ile verilir…
   Eski erenler:” toprak post, Allah dosttur.” Demişler. Çok iyide söylemişler. Dost: Kur’an deyimi ile veli; vela’dan türemiş olup, yakınlık, yardım, işini üslenen, destekleyen anlamlarında güvenilebilecek bir dayanağı işaret eder. Veliyullah ise;”…iman eden ve takvaya sarılan kişilerdir…(Yunus-62/63)” Peki nasıl tanırız onları. Taberî’nin beyanından hadis;” onlar öyle kişilerdir ki, görüldüklerinde Allah anılır”. Takva: “Gaybe iman, salata kalkma, rızıklandırıldıklarımızdan (ihtiyacı olan yakınlarımızdakilere) harcama/verme ile Hz. Muhammed’e ve diğer peygamberlere indirilenlere inanıp ahıreti gereğince kavrayıp anlayanlar.(Bakara-3/4)” tarafından edinilebilir. İman ise: en basit anlamda,” inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapıp üretenlerle, birbirlerine hakkı ve sabrı önerenler.(Asr-3)” tarafından kazanılabilir. İman sahibi kişi, söz ve hareketlerinde kendisine güvenen ve başkalarına güven veren kişidir. Mastarı emn ise: nefsin/kişiliğin sükûnet ve huzura ulaşması, korkudan kurtulması demektir. Demek ki; okuyup araştırarak, bilgi ve yeteneklerimizi geliştirip en üst seviyede çalışıp didinerek, iyi şeyler üretip sabır ve adalet üzere irade göstererek Allah’ a güvenip, O’nun beğenisini ve güvenini sağlamaya çalışarak, dünyada ve ukbâda/ahırette yerimizi hazırlayacağız. Her aksiyon ve ürünün iyi ve kötü tarafı olduğundan Allah’a tevekkül edip:” Estağfurullah ve etûbü ileyk/Allah’ım sana yönelip tabi olarak günahlarımı bağışlamanı diliyorum” diyeceğiz. Çalışma bizden, başarı en yüce dost olan Allah’ tandır. Sağlık ve esenlik dileğiyle…
                          (13.12.2007 )                                    İbrahim İNAÇ(Gazi)
Kaynakça:

1. Kur’anı Kerîm
2. Füsûs-ul Hikem(Milli Eğitim Yayınları)
3. Kur’anın Temel Kavramları(Y.N.Öztürk.Yeni boyut Yay.)


Perşembe, 06 Mart 2014 de son kez okundu
Son Güncelleme ( Cuma, 14 Aralık 2007 )